Penilaian Tentor angkatan 2020

Written By :

Category :

Uncategorized

Posted On :

Share This :

1
Penilaian tentor ISC
Nama LengkapMasukan nama lengkap
0 /
NIMMasukan NIM
0 /
Adi Novanto / Struktur Data
Penyampaian presentasipenilaian anda
Kelengkapan Materipenilaian anda
Pemahaman materipenilaian anda
Kesan dan Pesanuntuk tentor
0 /
Rafiq Aulia Shidqi / Probabilitas dan Statistika
Penyampaian presentasipenilaian anda
Kelengkapan Materipenilaian anda
Pemahaman materipenilaian anda
Kesan dan Pesanuntuk tentor
0 /
Michael Joe / Aljabar Linier dan Matriks
Penyampaian presentasipenilaian anda
Kelengkapan Materipenilaian anda
Pemahaman materipenilaian anda
Kesan dan Pesanuntuk tentor
0 /
Meilisa Ayu Susantiva / Matematika Diskrit
Penyampaian presentasipenilaian anda
Kelengkapan Materipenilaian anda
Pemahaman materipenilaian anda
Kesan dan Pesanuntuk tentor
0 /
Kritik dan saran untuk ISC
Kritik dan saran anda untuk ISC
0 /
Previous
Next
FormCraft – WordPress form builder